หน้าจอกลม

  • Round Vibrating Screen

    หน้าจอสั่นกลม

    หน้าจอสั่นคือการใช้การกระตุ้นด้วยเครื่องสั่นที่เกิดจากการสั่นสะเทือนและการทำงานของลูกสูบ น้ำหนักหมุนด้านบนของเครื่องสั่นทำให้พื้นผิวหน้าจอสร้างการสั่นสะเทือนของไซโคลตรอนในขณะที่น้ำหนักหมุนที่ต่ำลงทำให้พื้นผิวหน้าจอสร้างการสั่นสะเทือนแบบหมุนทรงกรวยและเอฟเฟกต์รวมกันทำให้พื้นผิวหน้าจอสร้างการสั่นสะเทือนแบบผสม วิถีการสั่นสะเทือนเป็นเส้นโค้งเชิงพื้นที่ที่ซับซ้อน